User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:start [2015/10/06 18:20]
martin
styrelse:start [2018/01/15 19:14] (current)
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== Updates styrelse ===== ===== Updates styrelse =====
  
-Updates styrelse består av minst fem medlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret.+Updates styrelse består av minst tre, oftast ​femmedlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret.
  
 === Updates styrelse består av: === === Updates styrelse består av: ===
  
-  * [[ordf|Ordförande]] +  * Ordförande ​[[ordf|(handbok)]] 
-  * [[sekr|Sekreterare]] +  * Sekreterare ​[[sekr|(handbok)]] 
-  * [[kassor|Kassör]] +  * Kassör ​[[kassor|(handbok)]] 
-  * [[ledamot|Ledamöter]]+  * Ledamöter ​[[ledamot|(handbok)]]
  
-=== Det här är Updates styrelse ​2015: ===+=== Det här är Updates styrelse ​2017: ===
  
-  * **Ordförande** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​ordf@update.uu.se>​ +  * **Ordförande** ​Sanna Kurdahl ​(bluerai) <​ordf@update.uu.se>​ 
-  * **Sekreterare** ​Martin Törnwall ​(martin) <​sekr@update.uu.se>​ +  * **Sekreterare** ​Bjarni Juliusson ​(bjarni) <​sekr@update.uu.se>​ 
-  * **Kassör** ​Per Bergqwist ​(normano) <​kassor@update.uu.se>​ +  * **Kassör** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​kassor@update.uu.se>​ 
-  * **Ledamot** ​Bjarni Juliusson ​(bjarni) <​ovriga@update.uu.se>​ +  * **Ledamot** ​Andreas Lindmark ​(kgs) <​ovriga@update.uu.se>​ 
-  * **Ledamot** ​Filip Öfverström ​(tharo) <​ovriga@update.uu.se>​+  * **Ledamot** Joy van den Eijkhof (jevde) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** ​Emil Bagge (edark) <​ovriga@update.uu.se>​
  
-=== Styrelsens todo-lista ===+**[[handbok|Handbok]]**\\ 
 +Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration,​ t.ex. medlemsregistret.
  
-  ​Grej 1 +**[[todo|Todo]]**\\ 
-  ​Grej 2 +Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden.
-  ​Grej 3+
  
 +**[[kontaktlista|Kontaktlista]]**\\
 +Lista på personer som bör kontaktas angående lokalfrågan.
styrelse/start.1444148415.txt.gz · Last modified: 2015/10/06 18:20 by martin