User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/06/06 14:47]
bjarni
styrelse:todo [2018/04/11 18:18]
kgs
Line 5: Line 5:
 ===Styrelsen allmänt:​=== ===Styrelsen allmänt:​===
  
-  - <​del>​Anmälan till Stingdagen senast 14:e maj via formulär</​del>​ 
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson ​på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning+  - Leta upp flera ställen att ställa ut  
 +  ​Panta 
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  ​- Ordförande,​ stående punkter: 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv) +    ​- Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte 
-  - Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen +    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv) 
-  - Gå till banken ​med lidbjork ​och fixa fullmakt för kontot+ 
 +  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer ​till t-salen och behöver pengar.) 
 +  - Planera en Update-frukost i februari. 
 +  - Bestäm tid att panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni ​och lidbjork. 
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
 +  - Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Ordna en picknick i maj.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 20: Line 28:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker +  - Panta burkar. 
-  - Gå till banken ​med bluerai och fixa fullmakt för kontot+  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och bjarni. 
 +  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge,​ eller Macintosh-meck. Datum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - SweatshopsführerFråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +  - Sweatshopsführer, stående punkter: 
-  - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. 
-  - Prata med UD, UTN och Möbius angående lokaler +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. 
-  - Gör klart skyltarna ​till montern i hus 2 +    - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder. 
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben + 
-  - Updateringar +  - Meddela Birdie att vi vill vara med. 
-  - Prata med martin om Kronåsen 1:14 +  - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator+  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork. 
-  - Se till att det skapas en mailinglista ​för icke-medlemmar ​som vill ha information om aktiviteter i Update+  - Updateringar; bestäm en till nästa styrelsemöte. 
-  - Meddela Per Agius att vi vill rigga ner 7:e juni.+  - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.) 
 +  - Förbered ​en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annatDatum? 
 +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen ​för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar) 
 +  ​Leta upp listan med personer ​som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons. 
 + 
 +===jevde:​===
  
 +  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4.
 +  - Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte.
  
-===tharo:===+===edark:===
  
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
  
 +  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
  
styrelse/todo.txt · Last modified: 2018/04/11 18:18 by kgs