User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
styrelse:todo [2017/07/17 08:04]
bjarni
styrelse:todo [2018/01/15 19:18]
bjarni
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson ​på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning+  - Leta upp flera ställen att ställa ut  
 +  ​Panta 
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder. 
 +  - Ordna en picknick.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  ​- Ordförande,​ stående punkter: 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)+    ​- Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte 
 +    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen +  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer ​till t-salen och behöver pengar.) 
-  ​**Gå till banken med lidbjork ​och fixa fullmakt för kontot** +  - Planera en till Update-frukost. 
-  - Fråga på Update-listan när folk vill ha Update-picknick +  ​Bestäm tid att panta burkar. 
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
-  - Skriv till Updatelistan ​om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen ​och behöver pengar+  - <​del>​Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 23: Line 27:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker +  - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
-  - **Gå till banken ​med bluerai och fixa fullmakt för kontot** +  - Panta burkar. 
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator. +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och bjarni. 
-  ​Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons+  - Förbered ​en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge,​ eller Macintosh-meck. Datum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - SweatshopsführerFråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +  - Sweatshopsführer, stående punkter: 
-  - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.+    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. 
 +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen
 +    - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.
  
-  ​- Prata med UTN angående andra föreningars lokaler +  - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  ​- Gör klart skyltarna ​till montern i hus 2 +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+
   - Updateringar   - Updateringar
-  - Prata med martin ​om Kronåsen 1:14 +  - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.) 
-  - Se till att det skapas en mailinglista ​för icke-medlemmar ​som vill ha information om aktiviteter i Update+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? 
-  - <​del>​Meddela Per Agius att vi vill rigga ner 7:e juni.</​del>​+  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen ​för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar) 
 +  ​Leta upp listan med personer ​som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
  
 +===jevde:​===
  
-===tharo:===+ 
 +===edark:===
  
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
  
-  - Sammanställa lista av utrustning som Update kan tänkas köpa in för makerspace-liknande verksamhet.+  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime 
styrelse/todo.txt · Last modified: 2018/04/11 18:18 by kgs