User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:todo [2017/07/18 23:38]
bjarni
styrelse:todo [2018/04/11 18:18]
kgs
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning 
-  - WWW: lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
Line 17: Line 16:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - <​del>​Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen</​del>​ +  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer ​till t-salen och behöver pengar.) 
-  ​**Gå till banken med lidbjork ​och fixa fullmakt för kontot** +  - Planera en Update-frukost i februari. 
-  - <​del>​Fråga på Update-listan när folk vill ha Update-picknick</​del>​ +  - Bestäm tid att panta burkar. 
-  - Kalla till picknick +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
-  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar+  ​Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Ordna en picknick i maj.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 28: Line 28:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker +  - Panta burkar. 
-  - **Gå till banken ​med bluerai och fixa fullmakt för kontot** +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och bjarni. 
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator. +  - Förbered ​en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge,​ eller Macintosh-meck. Datum?
-  ​Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons+
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 37: Line 36:
   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:
     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
-    - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. 
-    - Besöka klassrum och affischera inför ​sweatshoppar.+    - Besöka klassrum och affischera inför ​torsdagsverkstäder.
  
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler +  - Meddela Birdie att vi vill vara med. 
-  - Gör klart skyltarna ​till montern i hus 2 +  - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork. 
-  - Updateringar +  - Updateringar; bestäm en till nästa styrelsemöte. 
-  - Prata med martin ​om Kronåsen 1:14 +  - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.) 
-  - Se till att det skapas en mailinglista ​för icke-medlemmar ​som vill ha information ​om aktiviteter i Update.+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? 
 +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen ​för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar) 
 +  ​Leta upp listan med personer ​som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua. 
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn ​om smörgåsspons.
  
 +===jevde:​===
  
-===tharo:=== +  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
-  - Skriva ​en artikel ​till Uptime om tävlingen.+  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
 +  - Bestäm ​en updatering ​till nästa styrelsemöte. 
 + 
 +===edark:​===
  
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
  
-  - Sammanställa lista av utrustning som Update kan tänkas köpa in för makerspace-liknande verksamhet.+  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime 
styrelse/todo.txt · Last modified: 2019/05/01 21:55 by bjarni