User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:todo [2018/01/15 19:18]
bjarni
styrelse:todo [2018/04/11 18:18]
kgs
Line 9: Line 9:
   - Panta   - Panta
   - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.   - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
-  - Ordna en picknick. 
  
 ===bluerai:=== ===bluerai:===
Line 18: Line 17:
  
   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.)   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.)
-  - Planera en till Update-frukost.+  - Planera en Update-frukost i februari.
   - Bestäm tid att panta burkar.   - Bestäm tid att panta burkar.
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
-  - <del>Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.</del>+  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
 +  - Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Ordna en picknick i maj.
  
 ===lidbjork:=== ===lidbjork:===
Line 27: Line 28:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Lägga till "PDP-11" som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Panta burkar.   - Panta burkar.
   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
Line 39: Line 39:
     - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.     - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.
  
 +  - Meddela Birdie att vi vill vara med.
   - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven.   - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven.
   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
-  - Updateringar+  - Updateringar; bestäm en till nästa styrelsemöte.
   - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.)   - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.)
   - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?   - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
Line 50: Line 51:
 ===jevde:=== ===jevde:===
  
 +  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4.
 +  - Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte.
  
 ===edark:=== ===edark:===
styrelse/todo.txt · Last modified: 2019/05/01 21:55 by bjarni