User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:todo [2018/01/18 21:38]
bjarni
styrelse:todo [2018/04/11 18:18]
kgs
Line 28: Line 28:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Panta burkar.   - Panta burkar.
   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
styrelse/todo.txt · Last modified: 2019/05/01 21:55 by bjarni