User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2018/01/18 21:38]
bjarni
styrelse:todo [2019/05/01 21:55]
bjarni
Line 12: Line 12:
 ===bluerai:=== ===bluerai:===
  
-  - Ordförande, stående punkter: +  - Planera en Update-frukost
-    - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +
-    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv) +
- +
-  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.) +
-  - Planera en Update-frukost i februari. +
-  - Bestäm tid att panta burkar.+
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
-  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. +  - Ordna en picknick 
-  - Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari +  - Tömma montern med kgs.
-  - Ordna en picknick i maj.+
  
-===lidbjork:===+===himnes:===
  
-  - Wikilayout 
-  - Blogg 
-  - Lägga till "PDP-11" som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
-  - Panta burkar. 
-  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni. 
-  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge, eller Macintosh-meck. Datum? 
  
 ===bjarni:=== ===bjarni:===
  
-  - Sweatshopsführerstående punkter: +  - Sweatshopsführerstående punkt att kalla till torsdagsverkstad varje månad.
-    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +
-    - Fråga inför varje torsdagsverkstad vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +
-    - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder. +
- +
-  - Meddela Birdie att vi vill vara med. +
-  - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven. +
-  - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork. +
-  - Updateringar; bestäm en till nästa styrelsemöte. +
-  - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.) +
-  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? +
-  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström(väntar på svar)+
   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln, och fortsätt intervjua.   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln, och fortsätt intervjua.
   - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.   - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
- +  Fråga Marina om det går att få planscher tryckta
-===jevde:=== +  - Uppdatera todon.
- +
-  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari +
-  Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4+
-  - Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte.+
  
 ===edark:=== ===edark:===
Line 61: Line 33:
 ===kgs:=== ===kgs:===
  
-  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime+  - Tömma montern med bluerai. 
 +  - Gör en ny utställning till montern. 
  
styrelse/todo.txt · Last modified: 2019/05/01 21:55 by bjarni