User Tools

Site Tools


styrelse:todo

This is an old revision of the document!


To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Anmälan till Stingdagen senast 14:e maj via formulär
 2. Skriv på wikin
 3. Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning

bluerai:

 1. Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte
 2. Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv)
 1. Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter till Stingdagen

lidbjork:

 1. Wikilayout
 2. Blogg
 3. Eposta fler banker

bjarni:

 1. Sweatshopsführer. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
 2. Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.
 1. Prata med UD, UTN och Möbius angående lokaler
 2. Gör klart skyltarna till montern i hus 2
 3. Jobba med Updates historia till Uptime/webben
 4. Updateringar
 5. Prata med martin om Kronåsen 1:14
 6. Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator.
 7. Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar som vill ha information om aktiviteter i Update.

tharo:

kgs:

styrelse/todo.1495037771.txt.gz · Last modified: 2017/05/17 18:16 by bjarni