User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/06/20 20:39]
kgs
styrelse:todo [2019/05/01 21:55] (current)
bjarni
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson ​på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning+  - Leta upp flera ställen att ställa ut  
 +  ​Panta 
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  - Planera en Update-frukost 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)+  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
 +  - Ordna en picknick 
 +  - Tömma montern med kgs.
  
-  - Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter till Stingdagen +===himnes:​===
-  - **Gå till banken med lidbjork och fixa fullmakt för kontot** +
-  - Fråga på Update-listan när folk vill ha Update-picknick+
  
-===lidbjork:​=== 
- 
-  - Wikilayout 
-  - Blogg 
-  - Eposta fler banker 
-  - **Gå till banken med bluerai och fixa fullmakt för kontot** 
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - Sweatshopsführer. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop+  - Sweatshopsführer; stående punkt att kalla till torsdagsverkstad varje månad
-  - Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.+  - Leta upp listan med personer ​som ska intervjuas till historieartikeln, och fortsätt intervjua. 
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons. 
 +  - Fråga Marina om det går att få planscher tryckta. 
 +  - Uppdatera todon.
  
-  - Prata med UD, UTN och Möbius angående lokaler +===edark:===
-  - Gör klart skyltarna till montern i hus 2 +
-  - Jobba med Updates historia till Uptime/​webben +
-  - Updateringar +
-  - Prata med martin om Kronåsen 1:14 +
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator. +
-  - Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar som vill ha information om aktiviteter i Update. +
-  - <​del>​Meddela Per Agius att vi vill rigga ner 7:e juni.</​del>​+
  
  
-===tharo:===+===kgs:===
  
 +  - Tömma montern med bluerai.
 +  - Gör en ny utställning till montern.
  
-===kgs:=== 
  
-  - Sammanställa lista av verktyg som Update kan tänkas köpa in. Skall fråga runt bland medlemmar. 
styrelse/todo.1497983960.txt.gz · Last modified: 2017/06/20 20:39 by kgs