User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/07/17 08:04]
bjarni
styrelse:todo [2017/11/23 19:13] (current)
kgs
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson ​på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning+  - Leta upp flera ställen att ställa ut  
 +  ​Panta 
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder. 
 +  - Ordna en picknick.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  ​- Ordförande,​ stående punkter: 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)+    ​- Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte 
 +    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  ​- Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter till Stingdagen +  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar
-  - **Gå till banken med lidbjork och fixa fullmakt för kontot** +  - Bestäm tid att panta burkar. 
-  - Fråga på Update-listan när folk vill ha Update-picknick +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL +  - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta. 
-  ​- Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar+  - <​del>​Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
 +  - <​del>​Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 23: Line 28:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker +  - Lägga ​till "​PDP-11"​ som nyckelord ​för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
-  - **Gå till banken med bluerai och fixa fullmakt ​för kontot** +  - Panta burkar
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator+  - Jobba med Updates historia med bluerai ​och bjarni. 
-  - Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum ​och få spons+  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - SweatshopsführerFråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +  - Sweatshopsführer, stående punkter: 
-  - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.+    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. 
 +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen
 +    - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.
  
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler +  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del>​ Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  - Gör klart skyltarna ​till montern i hus 2 +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+
   - Updateringar   - Updateringar
-  ​- Prata med martin om Kronåsen 1:14 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt. 
-  ​- Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar ​som vill ha information ​om aktiviteter i Update+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annatDatum? 
-  - <​del>​Meddela Per Agius att vi vill rigga ner 7:e juni.</​del>​ +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström(väntar på svar) 
 +  - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua. 
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
 +  - Köpa verktyg till t-salen. 
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
 +  - Förbered en sweatshop 16 nov att bygga AVR-programmerare.
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
- +  ​Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
-  ​Sammanställa lista av utrustning som Update kan tänkas köpa in för makerspace-liknande verksamhet.+
styrelse/todo.1500271488.txt.gz · Last modified: 2017/07/17 08:04 by bjarni