User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/07/17 08:04]
bjarni
styrelse:todo [2018/04/11 18:18] (current)
kgs
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson ​på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning+  - Leta upp flera ställen att ställa ut  
 +  ​Panta 
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  ​- Ordförande,​ stående punkter: 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)+    ​- Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte 
 +    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen +  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer ​till t-salen och behöver pengar.) 
-  ​**Gå till banken med lidbjork ​och fixa fullmakt för kontot** +  - Planera en Update-frukost i februari. 
-  - Fråga på Update-listan när folk vill ha Update-picknick +  ​Bestäm tid att panta burkar. 
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
-  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar+  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
 +  ​Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Ordna en picknick i maj.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 23: Line 28:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker +  - Panta burkar. 
-  - **Gå till banken ​med bluerai och fixa fullmakt för kontot** +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och bjarni. 
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator. +  - Förbered ​en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge,​ eller Macintosh-meck. Datum?
-  ​Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons+
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - SweatshopsführerFråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +  - Sweatshopsführer, stående punkter: 
-  - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.+    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. 
 +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen
 +    - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.
  
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler +  - Meddela Birdie att vi vill vara med. 
-  - Gör klart skyltarna ​till montern i hus 2 +  - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork. 
-  - Updateringar +  - Updateringar; bestäm en till nästa styrelsemöte. 
-  - Prata med martin ​om Kronåsen 1:14 +  - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.) 
-  - Se till att det skapas en mailinglista ​för icke-medlemmar ​som vill ha information om aktiviteter i Update+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? 
-  - <​del>​Meddela Per Agius att vi vill rigga ner 7:e juni.</​del>​+  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen ​för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar) 
 +  ​Leta upp listan med personer ​som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
  
 +===jevde:​===
  
-===tharo:===+  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
 +  - Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte. 
 + 
 +===edark:===
  
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
  
-  - Sammanställa lista av utrustning som Update kan tänkas köpa in för makerspace-liknande verksamhet.+  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime 
styrelse/todo.1500271488.txt.gz · Last modified: 2017/07/17 08:04 by bjarni