User Tools

Site Tools


styrelse:todo

This is an old revision of the document!


To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Skriv på wikin
 2. Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
 3. WWW: lägga till “PDP-11” som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 4. Leta upp flera ställen att ställa ut på
 5. Panta

bluerai:

 1. Ordförande, stående punkter:
  1. Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte
  2. Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv)
 1. Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter till Stingdagen
 2. Gå till banken med lidbjork och fixa fullmakt för kontot
 3. Fråga på Update-listan när folk vill ha Update-picknick
 4. Kalla till picknick
 5. Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL
 6. Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar

lidbjork:

 1. Wikilayout
 2. Blogg
 3. Eposta fler banker
 4. Gå till banken med bluerai och fixa fullmakt för kontot
 5. Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator.
 6. Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons

bjarni:

 1. Sweatshopsführer, stående punkter:
  1. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
  2. Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.
  3. Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
 1. Prata med UTN angående andra föreningars lokaler
 2. Gör klart skyltarna till montern i hus 2
 3. Jobba med Updates historia till Uptime/webben
 4. Updateringar
 5. Prata med martin om Kronåsen 1:14
 6. Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar som vill ha information om aktiviteter i Update.

tharo:

 1. Skriva en artikel till Uptime om tävlingen.

kgs:

 1. Sammanställa lista av utrustning som Update kan tänkas köpa in för makerspace-liknande verksamhet.
 2. Fixa illustrationer till artikeln i Uptim
styrelse/todo.1500445268.txt.gz · Last modified: 2017/07/19 08:21 by kgs