User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/09/12 17:44]
kgs
styrelse:todo [2019/05/01 21:55] (current)
bjarni
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning 
-  - WWW: lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
-  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar. +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
-  - Ordna en picknick.+
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ordförande,​ stående punkter: +  - Planera en Update-frukost 
-    Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
-    Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)+  Ordna en picknick 
 +  Tömma montern med kgs.
  
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL +===himnes:​===
-  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar. +
-  - <​del>​Skriv till Bartosz på Folkuniversitetet om förtydligande av regler.</​del>​+
  
-===lidbjork:​=== 
- 
-  - Wikilayout 
-  - Blogg 
-  - Eposta fler banker 
-  - <​del>​Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons</​del>​ 
-  - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - Sweatshopsführerstående ​punkter: +  - Sweatshopsführerstående ​punkt att kalla till torsdagsverkstad varje månad
-    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop+  Leta upp listan med personer ​som ska intervjuas till historieartikeln, och fortsätt intervjua. 
-    Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen+  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons
-    Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.+  Fråga Marina om det går att få planscher tryckta. 
 +  - Uppdatera todon.
  
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler +===edark:===
-  - Gör klart skyltarna till montern i hus 2 +
-  - Jobba med Updates historia till Uptime/​webben +
-  - Updateringar +
-  - <​del>​Prata med martin om Kronåsen 1:​14</​del>​ +
-  - <​del>​Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar som vill ha information om aktiviteter i Update.</​del>​ +
- +
-===tharo:===+
  
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
-  ​Fixa illustrationer ​till artikeln i Uptime+ 
 +  ​Tömma montern med bluerai. 
 +  - Gör en ny utställning ​till montern. 
  
styrelse/todo.1505231072.txt.gz · Last modified: 2017/09/12 17:44 by kgs