User Tools

Site Tools


styrelse:todo

This is an old revision of the document!


To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Skriv på wikin
 2. Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
 3. WWW: lägga till “PDP-11” som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 4. Leta upp flera ställen att ställa ut på
 5. Panta
 6. Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.
 7. Ordna en picknick.

bluerai:

 1. Ordförande, stående punkter:
  1. Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte
  2. Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv)
 1. Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL
 2. (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.
 3. Skriv till Bartosz på Folkuniversitetet om förtydligande av regler.

lidbjork:

 1. Wikilayout
 2. Blogg
 3. Eposta fler banker
 4. Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons
 5. Lägga till “PDP-11” som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.

bjarni:

 1. Sweatshopsführer, stående punkter:
  1. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
  2. Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.
  3. Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
 1. Prata med UTN angående andra föreningars lokaler
 2. Gör klart skyltarna till montern i hus 2
 3. Jobba med Updates historia till Uptime/webben
 4. Updateringar

tharo:

kgs:

 1. Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
styrelse/todo.1505231293.txt.gz · Last modified: 2017/09/12 17:48 by kgs