User Tools

Site Tools


styrelse:todo

This is an old revision of the document!


To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Skriv på wikin
 2. Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
 3. WWW: lägga till “PDP-11” som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 4. Leta upp flera ställen att ställa ut på
 5. Panta
 6. Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.
 7. Ordna en picknick.

bluerai:

 1. Ordförande, stående punkter:
  1. Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte
  2. Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv)
 1. (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.
 2. Ring till banken.
 3. Bestäm tid att panta burkar.

lidbjork:

 1. Wikilayout
 2. Blogg
 3. Lägga till “PDP-11” som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.

bjarni:

 1. Sweatshopsführer, stående punkter:
  1. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
  2. Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.
  3. Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
 1. Gör en torsdagssweatshopsaffisch.
 2. Prata med UTN angående andra föreningars lokaler
 3. Jobba med Updates historia till Uptime/webben
 4. Updateringar

tharo:

 1. Köpa verktyg till t-salen.

kgs:

 1. Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
styrelse/todo.1506553422.txt.gz · Last modified: 2017/09/28 01:03 by bjarni