User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/09/28 01:03]
bjarni
styrelse:todo [2017/11/23 19:13] (current)
kgs
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning 
-  - WWW: lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
-  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.+  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
   - Ordna en picknick.   - Ordna en picknick.
  
Line 19: Line 17:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar. +  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.
-  - Ring till banken.+
   - Bestäm tid att panta burkar.   - Bestäm tid att panta burkar.
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
 +  - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.
 +  - <​del>​Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​
 +  - <​del>​Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 28: Line 29:
   - Blogg   - Blogg
   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 +  - Panta burkar.
 +  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
 +  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 33: Line 37:
   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:
     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
-    - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. 
-    - Besöka klassrum och affischera inför ​sweatshoppar.+    - Besöka klassrum och affischera inför ​torsdagsverkstäder.
  
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch. +  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del>​ Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+
   - Updateringar   - Updateringar
 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.
 +  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
 +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar)
 +  - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
   - Köpa verktyg till t-salen.   - Köpa verktyg till t-salen.
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten.
 +  - Förbered en sweatshop 16 nov att bygga AVR-programmerare.
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
- 
styrelse/todo.1506553422.txt.gz · Last modified: 2017/09/28 01:03 by bjarni