User Tools

Site Tools


styrelse:todo

This is an old revision of the document!


To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Skriv på wikin
 2. Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
 3. Leta upp flera ställen att ställa ut på
 4. Panta
 5. Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.
 6. Ordna en picknick.

bluerai:

 1. Ordförande, stående punkter:
  1. Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte
  2. Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv)
 1. (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.
 2. Ring till banken.
 3. Bestäm tid att panta burkar.
 4. Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
 5. Förbered en sweatshop om att rita med dator och ritplatta.
 6. Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.

lidbjork:

 1. Wikilayout
 2. Blogg
 3. Lägga till “PDP-11” som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 4. Panta burkar.
 5. Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
 6. Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
 7. Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.

bjarni:

 1. Sweatshopsführer, stående punkter:
  1. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
  2. Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.
  3. Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
 1. Gör en torsdagssweatshopsaffisch.
 2. Prata med UTN angående andra föreningars lokaler
 3. Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
 4. Updateringar
 5. Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.
 6. Förbered en sweatshop om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?

tharo:

 1. Köpa verktyg till t-salen.
 2. Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten.
 3. Förbered en sweatshop om Arduino. Datum?

kgs:

 1. Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
 2. Hitta på ett tema till en sweatshop.
styrelse/todo.1507193901.txt.gz · Last modified: 2017/10/05 10:58 by bjarni