User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/10/05 10:58]
bjarni
styrelse:todo [2017/11/23 19:13] (current)
kgs
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
-  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.+  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
   - Ordna en picknick.   - Ordna en picknick.
  
Line 18: Line 17:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar. +  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.
-  - <​del>​Ring till banken.</​del>​+
   - Bestäm tid att panta burkar.   - Bestäm tid att panta burkar.
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
-  - Förbered en sweatshop om att rita med dator och ritplatta. +  - Förbered en sweatshop ​30 nov om att rita med dator och ritplatta. 
-  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.+  - <del>Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
 +  - <​del>​Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 32: Line 31:
   - Panta burkar.   - Panta burkar.
   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
-  - Förbered en sweatshop ​om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum? +  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
-  - Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.+
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 39: Line 37:
   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:
     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
-    - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. 
-    - Besöka klassrum och affischera inför ​sweatshoppar.+    - Besöka klassrum och affischera inför ​torsdagsverkstäder.
  
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch. +  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del>​ Ring till Dick för  att få den utskriven.
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler+
   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
   - Updateringar   - Updateringar
   - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.   - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.
-  - Förbered en sweatshop ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? 
 +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar) 
 +  - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua. 
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
   - Köpa verktyg till t-salen.   - Köpa verktyg till t-salen.
   - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten.   - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten.
-  - Förbered en sweatshop ​om ArduinoDatum?+  - Förbered en sweatshop ​16 nov att bygga AVR-programmerare.
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
-  - Hitta på ett tema till en sweatshop. 
- 
styrelse/todo.1507193901.txt.gz · Last modified: 2017/10/05 10:58 by bjarni