User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/10/26 07:35]
bjarni
styrelse:todo [2019/05/01 21:55] (current)
bjarni
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - <​del>​Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning</​del>​ 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
-  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar. +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
-  - Ordna en picknick.+
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ordförande,​ stående punkter: +  - Planera en Update-frukost
-    ​Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +
-    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv) +
- +
-  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar. +
-  - Bestäm tid att panta burkar.+
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
-  - Förbered ​en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta. +  - Ordna en picknick 
-  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober. +  - Tömma montern ​med kgs.
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch ​med bjarni.+
  
-===lidbjork:===+===himnes:===
  
-  - Wikilayout 
-  - Blogg 
-  - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
-  - Panta burkar. 
-  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni. 
-  - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum? 
-  - <​del>​Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - Sweatshopsführerstående ​punkter: +  - Sweatshopsführerstående ​punkt att kalla till torsdagsverkstad ​varje månad.
-    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +
-    - Fråga inför ​varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +
-    - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar. +
- +
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch. +
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler +
-  - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork. +
-  - Updateringar +
-  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt. +
-  - Förbered en sweatshop om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? +
-  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström.+
   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.
-  - Prata med Olle Gällmo ​om att få smörgåsspons till en updatering, och ordna en updatering.+  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn ​om smörgåsspons. 
 +  - Fråga Marina om det går att få planscher tryckta. 
 +  - Uppdatera todon. 
 + 
 +===edark:​===
  
-===tharo:​=== 
-  - Köpa verktyg till t-salen. 
-  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
-  - Förbered en sweatshop 16 nov att bygga AVR-programmerare. 
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
-  ​Fixa illustrationer till artikeln i Uptime + 
-  - Förbered sweatshop 2 nov om dataöverföring ​till C64.+  ​Tömma montern med bluerai. 
 +  - Gör en ny utställning ​till montern. 
  
styrelse/todo.1508996159.txt.gz · Last modified: 2017/10/26 07:35 by bjarni