User Tools

Site Tools


styrelse:todo

This is an old revision of the document!


To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Skriv på wikin
 2. Leta upp flera ställen att ställa ut på
 3. Panta
 4. Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.
 5. Ordna en picknick.

bluerai:

 1. Ordförande, stående punkter:
  1. Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte
  2. Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv)
 1. Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.
 2. Bestäm tid att panta burkar.
 3. Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
 4. Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.
 5. Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
 6. Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.

lidbjork:

 1. Wikilayout
 2. Blogg
 3. Lägga till “PDP-11” som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 4. Panta burkar.
 5. Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
 6. Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?

bjarni:

 1. Sweatshopsführer, stående punkter:
  1. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
  2. Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.
  3. Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
 1. Gör en torsdagssweatshopsaffisch. Ring till Dick för att få den utskriven.
 2. Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
 3. Updateringar
 4. Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.
 5. Förbered en sweatshop om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
 6. Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar)
 7. Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln, och fortsätt intervjua.
 8. Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.

tharo:

 1. Köpa verktyg till t-salen.
 2. Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten.
 3. Förbered en sweatshop 16 nov att bygga AVR-programmerare.

kgs:

 1. Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
 2. Förbered sweatshop 2 nov om dataöverföring till C64.
styrelse/todo.1510075630.txt.gz · Last modified: 2017/11/07 18:27 by bjarni