User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:todo [2017/11/23 19:12]
kgs
styrelse:todo [2017/11/23 19:13] (current)
kgs
Line 31: Line 31:
   - Panta burkar.   - Panta burkar.
   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
-  - Förbered en sweatshop ​om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 37: Line 37:
   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:
     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
-    - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. 
-    - Besöka klassrum och affischera inför ​sweatshoppar.+    - Besöka klassrum och affischera inför ​torsdagsverkstäder.
  
   - <​del>​Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del>​ Ring till Dick för  att få den utskriven.   - <​del>​Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del>​ Ring till Dick för  att få den utskriven.
Line 44: Line 44:
   - Updateringar   - Updateringar
   - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.   - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.
-  - Förbered en sweatshop ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
   - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar)   - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar)
   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.
Line 56: Line 56:
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
-  - <​del>​Förbered sweatshop 2 nov om dataöverföring till C64.</​del>​ 
- 
styrelse/todo.1511460732.txt.gz · Last modified: 2017/11/23 19:12 by kgs