User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2018/01/18 21:38]
bjarni
styrelse:todo [2019/05/01 21:55] (current)
bjarni
Line 12: Line 12:
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  ​- Ordförande,​ stående punkter: +  - Planera en Update-frukost
-    - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +
-    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv) +
- +
-  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.) +
-  ​- Planera en Update-frukost ​i februari. +
-  - Bestäm tid att panta burkar.+
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
-  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. +  - Ordna en picknick 
-  - Besök klassrum tillsammans ​med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari +  - Tömma montern ​med kgs.
-  - Ordna en picknick i maj.+
  
-===lidbjork:===+===himnes:===
  
-  - Wikilayout 
-  - Blogg 
-  - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
-  - Panta burkar. 
-  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni. 
-  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge,​ eller Macintosh-meck. Datum? 
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - Sweatshopsführerstående ​punkter: +  - Sweatshopsführerstående ​punkt att kalla till torsdagsverkstad ​varje månad.
-    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +
-    - Fråga inför varje torsdagsverkstad vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +
-    - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder. +
- +
-  - Meddela Birdie ​att vi vill vara med. +
-  - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven. +
-  - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork. +
-  - Updateringar;​ bestäm en till nästa styrelsemöte. +
-  - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.) +
-  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? +
-  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström(väntar på svar)+
   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.
   - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.   - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
- +  ​Fråga Marina om det går att få planscher tryckta
-===jevde:​=== +  - Uppdatera todon.
- +
-  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari +
-  ​Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4+
-  - Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte.+
  
 ===edark:​=== ===edark:​===
Line 61: Line 33:
 ===kgs:=== ===kgs:===
  
-  - Fixa illustrationer ​till artikeln i Uptime+  - Tömma montern med bluerai. 
 +  - Gör en ny utställning ​till montern. 
  
styrelse/todo.1516307923.txt.gz · Last modified: 2018/01/18 21:38 by bjarni