User Tools

Site Tools


styrelse:todo

This is an old revision of the document!


To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Skriv på wikin
 2. Leta upp flera ställen att ställa ut på
 3. Panta
 4. Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.

bluerai:

 1. Ordförande, stående punkter:
  1. Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte
  2. Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv)
 1. (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.)
 2. Planera en Update-frukost i februari.
 3. Bestäm tid att panta burkar.
 4. Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
 5. Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4.
 6. Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari
 7. Ordna en picknick i maj.

lidbjork:

 1. Wikilayout
 2. Blogg
 3. Panta burkar.
 4. Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
 5. Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge, eller Macintosh-meck. Datum?

bjarni:

 1. Sweatshopsführer, stående punkter:
  1. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
  2. Fråga inför varje torsdagsverkstad vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.
  3. Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.
 1. Meddela Birdie att vi vill vara med.
 2. Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för att få den utskriven.
 3. Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
 4. Updateringar; bestäm en till nästa styrelsemöte.
 5. (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.)
 6. Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
 7. Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar)
 8. Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln, och fortsätt intervjua.
 9. Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.

jevde:

 1. Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari
 2. Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4.
 3. Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte.

edark:

kgs:

 1. Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
styrelse/todo.1523463515.txt.gz · Last modified: 2018/04/11 18:18 by kgs