User Tools

Site Tools


uptime:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
uptime:start [2015/08/30 17:40]
lidbjork created
uptime:start [2015/08/30 17:48]
lidbjork
Line 3: Line 3:
 **Uptime är Updates egen papperstidning,​** som givits ut med oregelbunden frekvens sedan första numret 1984. Här försöker vi samla så många nummer som möjligt i digital form. Av premiärnumret från 1984 finns inga kända digitala kopior; därtill har vi två Uptime från 1997–1998 enbart i pappersform. Har du tillgång till dessa i digitalt format, eller andra nummer av Uptime – hör gärna av dig eller ladda upp dem här till wikin! **Uptime är Updates egen papperstidning,​** som givits ut med oregelbunden frekvens sedan första numret 1984. Här försöker vi samla så många nummer som möjligt i digital form. Av premiärnumret från 1984 finns inga kända digitala kopior; därtill har vi två Uptime från 1997–1998 enbart i pappersform. Har du tillgång till dessa i digitalt format, eller andra nummer av Uptime – hör gärna av dig eller ladda upp dem här till wikin!
  
 +  * {{uptime_1996_1.pdf|Uptime nr 1 1996}}
  
uptime/start.txt · Last modified: 2015/08/30 17:59 by lidbjork