User Tools

Site Tools


uptime:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
uptime:start [2015/08/30 17:48]
lidbjork
uptime:start [2015/08/30 17:59] (current)
lidbjork
Line 3: Line 3:
 **Uptime är Updates egen papperstidning,** som givits ut med oregelbunden frekvens sedan första numret 1984. Här försöker vi samla så många nummer som möjligt i digital form. Av premiärnumret från 1984 finns inga kända digitala kopior; därtill har vi två Uptime från 1997–1998 enbart i pappersform. Har du tillgång till dessa i digitalt format, eller andra nummer av Uptime – hör gärna av dig eller ladda upp dem här till wikin! **Uptime är Updates egen papperstidning,** som givits ut med oregelbunden frekvens sedan första numret 1984. Här försöker vi samla så många nummer som möjligt i digital form. Av premiärnumret från 1984 finns inga kända digitala kopior; därtill har vi två Uptime från 1997–1998 enbart i pappersform. Har du tillgång till dessa i digitalt format, eller andra nummer av Uptime – hör gärna av dig eller ladda upp dem här till wikin!
  
-  * {{uptime_1996_1.pdf|Uptime nr 1 1996}} +{{uptime_1996_1.pdf|Uptime nr 1 1996}}\\ 
 +{{uptime_1996_2.pdf|Uptime nr 2 1996}}\\ 
 +{{uptime_1997_2.pdf|Uptime nr 2 1997}}\\ 
 +{{uptime_1997_3.pdf|Uptime nr 3 1997}}\\ 
 +{{uptime_2014_1.pdf|Uptime nr 1 2014}}\\
uptime/start.1440949687.txt.gz · Last modified: 2015/08/30 17:48 by lidbjork